Netto operational lease

Een Netto Operational Lease is een vorm van financieren waarbij u net als bij een Full Operational Lease het gebruiksrecht van een object verkrijgt voor een van te voren vastgestelde periode.
Het verschil tussen de Netto en de Full Operational Lease is dat u bij een Netto Operational Lease het recht van 1e koop krijgt tegen een van te voren overeengekomen bedrag. Daarnaast is het onderhoud niet inbegrepen.
De kosten van onderhoud of storingen zullen wij apart aan u doorbelasten. Het object wordt pas uw eigendom na betaling van de van te voren vastgestelde verkoopprijs.
Net als bij een Full Operational Lease wordt het object niet zichtbaar in uw balans